Üniversitemizin Fen Edebiyat Fakültesi REKTÖRLÜK Burs Duyurusu

Üniversitemizin Fen Edebiyat Fakültesi REKTÖRLÜK BURSU başvuruları başlamıştır.

Başvuru Tarihleri: 18.10.2015 – 20.10.2015

Başvuru formu için TIKLAYINIZ 

Not: Başvuru formları doldurulduktan sonra biriminiz Öğrenci İşlerine teslim edilecektir.

Burs Verilmeyecek Öğrenciler
Madde 9 —
a) Kurumdan öğrenim kredisi veya burs almış olan öğrencilere,
b) (Değişik:RG-6/2/2011-27838)(1) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrencilere,
c) Yetim maaşı ve nafaka alanlar dışında, asgari ücret düzeyinde aylık veya ücretle sürekli bir işte çalışan veya gelire sahip olan öğrencilere,
d) Burs isteğinde bulunduğu tarihte okula giriş tarihi itibariyle bir öğretim yılı kaybı olan öğrencilere,
e) Yabancı uyruklu öğrencilere,
f) Polis akademisi öğrencileri ile askeri okul öğrencilerine,
g) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,
h)Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrencilere,
k) Bu Yönetmelik hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrencilere,
burs verilmez.