dekan

Prof. Dr. Ali KANDEMİR
DEKAN

eosma fatasoy
Yrd. Doç. Dr. Etem OSMA
Dekan Yardımcısı
Doç. Dr. Faysal Okan ATASOY
Dekan Yardımcısı

rerdem

Rıfkı ERDEM
Fakülte Sekreteri