dekan

Prof. Dr. Ali KANDEMİR
DEKAN

eosma fatasoy
Öğr. Üyesi Dr. Etem OSMA
Dekan Yardımcısı
Doç. Dr. Faysal Okan ATASOY
Dekan Yardımcısı

rerdem

Rıfkı ERDEM
Fakülte Sekreteri