Prof. Dr. Ali KANDEMİR (Başkan / Dekan V.) 

Prof. Dr. Adem BAŞIBÜYÜK (Üye) 

Prof. Dr. Ali Ercan EKİNCİ (Üye)

Prof. Dr. Turgut KARABEY (Üye) 

Doç. Dr. Faruk GÜRBÜZ (Üye)

Doç. Dr. Murat ÇANKAYA (Üye)

Yrd. Doç. Dr. Etem Osma (Üye)

Rıfkı ERDEM (Raportör – Fakülte Sekreteri)