Prof. Dr. Ali KANDEMİR (Başkan / Dekan V.) 

Prof. Dr. Adem BAŞIBÜYÜK (Üye) 

Prof. Dr. Ali Ercan EKİNCİ (Üye)

Prof. Dr. Turgut KARABEY (Üye) 

Doç. Dr. Osman ÇUBUK (Üye)

Doç. Dr. Sevgi SEVSAY (Üye)

Öğr. Üyesi Dr. Etem Osma (Üye)

Rıfkı ERDEM (Raportör – Fakülte Sekreteri)