Prof. Dr. Ali KANDEMİR (Dekan V.)

Prof. Dr. Ali Ercan EKİNCİ (Üye – Fizik Bölüm Başkanı)

Prof. Dr. Gabil AMİRALİ (Matematik Bölüm Başkanı)

Prof. Dr. Salih DOĞAN (Biyoloji Bölüm Başkanı)

Prof. Dr. Ali KANDEMİR (Tarih Bölüm Başkanı Dekan V. Uhdesinde)

Prof. Dr. Ali KANDEMİR (Felsefe Bölüm Başkanı Dekan V. Uhdesinde)

Prof. Dr. Ali KANDEMİR (Çağdaş Türk Lehçeleri Bölüm Başkanı Dekan V. Uhdesinde)

Prof. Dr. Ali KANDEMİR (Psikoloji Bölüm Başkanı Dekan V. Uhdesinde)

Prof. Dr. Selçuk ÇIKLA (Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı)

Prof. Dr. Ekrem KÖKSAL (Kimya Bölüm Başkanı)

Doç. Dr. Faruk GÜRBÜZ (Çeviribilim Bölüm Başkanı)

Yrd. Doç. Dr. Fatih ORHAN (Coğrafya Bölüm Başkanı)

Yrd. Doç. Dr. Murat ARPACI (Sosyoloji Bölüm Başkanı)

Prof. Dr. Adem BAŞIBÜYÜK (Üye) 

Prof. Dr. Engin ÖZKAN (Üye)

Doç. Dr. Çağrı ÇIRAK (Üye)

Doç. Dr. Sevgi SEVSAY (Üye)

Yrd. Doç. Dr. Kemal TAŞÇI (Üye)

Rıfkı ERDEM (Raportör – Fakülte Sekreteri)