Prof. Dr. Ali KANDEMİR (Dekan V.)

Prof. Dr. Ali Ercan EKİNCİ (Üye – Fizik Bölüm Başkanı)

Prof. Dr. Gabil AMİRALİ (Matematik Bölüm Başkanı)

Prof. Dr. Murat ÇANKAYA (Biyoloji Bölüm Başkanı)

Prof. Dr. Abdulkadir GÜL (Tarih Bölüm Başkanı)

Prof. Dr. Ali KANDEMİR (Felsefe Bölüm Başkanı Dekan V. Uhdesinde)

Prof. Dr. Ali KANDEMİR (Çağdaş Türk Lehçeleri Bölüm Başkanı Dekan V. Uhdesinde)

Prof. Dr. Ali KANDEMİR (Psikoloji Bölüm Başkanı Dekan V. Uhdesinde)

Prof. Dr. Selçuk ÇIKLA (Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı)

Prof. Dr. Ekrem KÖKSAL (Kimya Bölüm Başkanı)

Prof. Dr. Faruk GÜRBÜZ (Çeviribilim Bölüm Başkanı)

Öğr. Üyesi Dr. Fatih ORHAN (Coğrafya Bölüm Başkanı)

Öğr. Üyesi Dr. Murat ARPACI (Sosyoloji Bölüm Başkanı)

Prof. Dr. Adem BAŞIBÜYÜK (Üye) 

Prof. Dr. Engin ÖZKAN (Üye)

Doç. Dr. Çağrı ÇIRAK (Üye)

Doç. Dr. Sevgi SEVSAY (Üye)

Öğr. Üyesi Dr. Kemal TAŞÇI (Üye)

Rıfkı ERDEM (Raportör – Fakülte Sekreteri)