Akademik ve İdari Personel için Standart Dilekçe ve Formlar

Öğrencilerimiz için Standart Dilekçe ve Formlar

Not: Öğrenci Belgeleri 01.01.2015 tarihinden itibaren e-devlet üzerinden alınacaktır.