kimya

GENEL BİLGİLER
Kimya Bölümü, Yükseköğretim Genel Kurulunun 18.10.2007 tarihli toplantısında 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/D-2 maddesi ile Erzincan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde açılmış olup 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılında ilk öğrencileri ile Eğitim-Öğretime başlamıştır. 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılında da II. Öğretimi açılmış bulunmaktadır. Bölümümüz 7 Öğretim Üyesi ve 5 Araştırma Görevlisi ile Eğitim-Öğretim ve AR-GE faaliyetlerini aktif olarak gerçekleştirmektedir.

Bölümümüzün Misyonu; Gerekli bilgi, deneyim ve alt yapısı ile donatılmış Eğitim-Öğretim olanakları ve kadrosu ile 21. yüzyılın sürekli değişen ve teknoloji merkezli dünyasına katkıda bulunabilen, araştıran, sorgulayan, katılımcı, dinamik, kültürel değerlerine sahip çıkan, evrensel düşünebilen, kimya alanında geniş bir bilgiye sahip ve bu bilgi birikimini günlük hayatta kullanabilen, bilim ve teknolojinin gelişmesine katkıda bulunarak başarıyla hizmet etmeyi, ülkenin ve bölgenin kalkınmasına katkıda bulunmayı kendisine görev edinmiş lisans öğrencileri yetiştirmektir. Yüksek lisans ve doktora programları ile profesyonel ve uzmanlaşmış mezunlar ve akademisyenler yetiştirmektir.

Bilgi keşfi ve gelişimiyle bölgenin ve ülkemizin ekonomik, entelllektüel, kültürel, endüstriyel ve teknolojik gelişimi için hizmette bulunarak, Uluslar arası seviyede bilim ve etik ilkeleri ışığında bilimsel araştırma yapmaktır.

Bölümümüzün Vizyonu ise, eğitim-Öğretim Kalitesini Uluslar arası standartlarda artırarak, 21. Yüzyılın gerektirdiği bilgi, deneyim ve alt yapı ile donatılmış olan Eğitim-Öğretim kadrosunun rehberliğinde çeşitli alanlarda Uluslar arası düzeyde araştırma yapmak, ülkenin geleceği için topluma ve çevreye saygılı, bilgili, üretken, bilgilerini ifade edebilme yeteneğine sahip, kritik düşünme yeteneklerini daima geliştiren, aktivitelerinin ekonomik getirisi hakkında bilinçli, kimyanın beş temel disiplininde ve kimya ile bağlantılı diğer temel bilim dallarında becerikli ve bilgili, yaşamları ve çevrelerindeki dünya için gerekli donanıma sahip lisans ve lisansüstü mezunları yetiştirmektir.

Kimya Bölümünde eğitim  4 yıllık lisans programında yürütülmektedir. Mezun olan öğrencilere KİMYAGER unvanı verilmektedir.

Prof. Dr. Ekrem KÖKSAL
Bölüm Başkanı