Etik Değerler  ve Dürüstlük

 • Ulusal Etik Mevzuat Listesi
 • Uluslararası Etik Mevzuat Listesi
 • Etik Değerler Bilgi Kaynakları Listesi
 • İdari Düzenlemeler
 • Süreç Akışları

Vizyon- Misyon Organizasyon Şeması Görevler

Misyon Vizyon

 • Fakültemiz Misyon-Vizyon

Görev Yetki ve Sorumluluklar

 • Dekanın Görev, Yetki ve Sorumlulukları
 • Dekan Yardımcısının Görev, Yetki ve Sorumlulukları
 • Dekanlık Görev, Yetki ve Sorumlulukları
 • Bölüm Başkanının Görev, Yetki ve Sorumlulukları
 • Anabilim Dalı Başkanının Görev, Yetki ve Sorumlulukları
 • Öğretim Üyeleri-Öğretim Görev, Yetki ve Sorumlulukları
 • Fakülte Sekreterinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
 • Şefin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
 • Personel İşleri Biriminin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
 • Öğrenci İşleri Biriminin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
 • Tahakkuk Biriminin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
 • Taşınır Kayıt Kontrol Biriminin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
 • Satın Alma Biriminin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
 • Bap Biriminin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
 • Yazı İşleri Biriminin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
 • Posta Hizmetleri Biriminin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
 • Sekreterin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
 • Güvenlik Biriminin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
 • Gece Bekçisi Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Görev Dağılım Çizelgesi

 • Organizasyon Şeması

Hassas Görevler

 • Hassas Görevler

Hizmet Envanteri ve Standartları

 • Hizmet Envanteri ve Standartları

Personel Yeterliliği ve Performansı

 • İdari Personeli Performans Değerlendirme Kriterleri Uygulama Usul ve Esasları

Yetki Devri

 • İmza Yetkileri Yönergesi
 • Standart Yetki Devri Formu
 • Standart İmza Devri Formu

Planlama ve Programlama

 • Stratejik Plan
 • Birim Faaliyet Raporları

Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

 • Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
 • Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi Rehberi

Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

Prosedürlerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi