cografya

GENEL BİLGİLER
Coğrafya Bölümü, Erzincan Üniversitesi Rektörlüğü’nün teklifi doğrultusunda, Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 18.10.2007 tarihli toplantısında 2547 Sayılı Kanun’un 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca açılması uygun görülmüştür. Erzincan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü; faaliyetlerine bir profesör iki yardımcı doçent ve üç araştırma görevlisi ile öğrencisiz olarak devam etmektedir.

İnsanların doğayı keşfetme yolculuğunda önemli bir kılavuz olan Coğrafya, evrenin kökeni ve hayatın serpildiği gezegenimizin doğuşuyla başlamıştır. Coğrafya; Dünya’nın, aradan geçen milyonlarca yıl içerisinde milyarlarca insanın, diğer canlıların ve sonu gelmeyen doğal dönüşümün etkileriyle nasıl değişime uğradığını anlamamızı sağlar. Yani Coğrafya, değişen ve hep değişecek olan bir dünyayı anlatmaktadır bize. Doğadan bağımsız olarak sürdürülemeyecek bir yaşamın tüm elemanları; iklimden morfolojiye, nüfustan turizme, ulaşımdan jeopolitiğe, sağlıktan yerleşime; sulara, hayvanlara, bitkilere, toprağa ve tüm yaşam formlarına kadar hemen hepsi Coğrafya biliminin kapsamı dâhilindedir.

Biz de Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü olarak, Coğrafya bilimi için çalışmayı idealist ilkelerle hedef edinmiş ve bu ilkelerle çalışacak Coğrafyacılar yetiştirmeyi amaçlayan bir bilim topluluğuyuz. Şimdiye kadar yapılmış tüm coğrafi çalışmaların yakın takipçisi, bundan sonra yapılacak olan çalışmalarında öncüsü olmak için genç üniversitemizin genç kadrosuyla buradayız…

Öğr. Üyesi Dr. Fatih ORHAN
Bölüm Başkanı