2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ

FİZİK BÖLÜMÜ

KİMYA BÖLÜMÜ

COĞRAFYA BÖLÜMÜ

MATEMATİK BÖLÜMÜ

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ

TARİH BÖLÜMÜ- I. Öğretim

TARİH BÖLÜMÜ- II. Öğretim

TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI BÖLÜMÜ- I. Öğretim

TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI BÖLÜMÜ- II. Öğretim