felsefe

GENEL BİLGİLER
Felsefi bilincin gelişim sürecine katkıda bulunma ve bu bilince dair yeni oluşumlar ortaya koyma amacını taşıyan Felsefe Bölümü, geçmişten günümüze felsefenin temel problem alanlarını tanıtarak, sorunların üstesinden gelme bilinci kazandırmayı öz ülkü edinmektedir. Bu bağlamda kendi kültür dünyamızı da dikkate alarak, evrensel felsefi mirası sizlere aktarmayı; sizleri kendi girişimlerinizle ve yönelimleriniz le tanıştırmayı hedeflemekteyiz. Ayrıca öğrencilerin doğru değerlendirme ve tutarlı akıl yürütme becerisiyle çağımızın temel problemlerine felsefi bir bakışla yönelebilmeleri sağlanmaktır.
Felsefe Bölümü’nün vizyonu ise çağın kültürel, toplumsal ve etik problemlerini tespit edebilen, bu problemlere eleştirel bakış açısıyla yaklaşıp çözüm üretebilen bireylerden oluşan bir toplum kurulmasına zemin hazırlamaktır.